دیزارتری اسپاستیک

دیزارتری اسپاستیک

 

دیزارتری اسپاستیک

✔️علت شناسی :
سکته . تومور . بیماری دژنراتیو . عفونت . التهاب . بیماری توکسیک . ضایعه دو طرفخ به نورون محرک فوقانی .
دیزارتری اسپاستیک )فلج کاذب بولبار( ، نتیجه آسیب به هر دو تحریک مستقیم و تحریک غیر مستقیم است :
تحریک مستقیم : )راه کورتیکو بولبار ، راه کورتیکو اسپانیال (
تحریک غیر مستقیم : ) راه اکسترا پرامیدال و راه از کورتکس به ساقه مغز و طناب نخاعی (

✔️ ویژگی عصب شناختی همراه :
الف ( در صورت آسیب به تحریک مستقیم :
فقدان مهارت حرکتی ، ضعف عضلاتی ، کاهش در رفلکس ، فقدان تن عضلانی ، علامت بابنسکی مثبت.
ب( آسیب به تحریک غیر مستقیم:
افزایش تن عضلانی ، بروز رفلکس کششی بیش فعال .

ج( آسیب به هر دو سیستم :
افزایش رفلکس ، دامنه حرکتی محدود ، افزایش تن عضلانی ، سرعت حرکت کند ، عضلات ضعیف .

✔️ساختار عضلات دهانی :
نقص شدید در دامنه و سرعت حرکت ساختار عضلانی دهانی ،
زبان در جلو امدن فقط تا لبها امتداد دارد ،
حرکت آهسته لب ها ،
گردشدگی محدود لبها ،
کندی در آواسازی ،
حرکت کاهش یافته کام ،
جویدن و بلعیدن مشکل داره ،
آبریزش ،
نبود رفلکس گگ و در صورت برگشت رفلکس بعد از مدتی ،در این رفلکس بیش فعال است.

✔️ ویژگی گفتاری :

۱٫آواسازی :
خشن . کیفیت تقلایی . پایان صدا سازی با خرخر همراه با تلاش . کاهش و شکست زیر و بمی . تغییرات کم بلندی . تکیه بر روی هجاها )تکیه نا مناسب بر تک هجایی و عدم تکیه بر چند هجایی(

۲٫تولید :
تولید مبهم همخوان . خرابگویی واکه ای
نقص در حرکت رو به عقب زبان نسبت به تیغه زبان .
شتاب ناقص در حرکت تولید کننده های گفتار که نتیجه آن خرابگویی است.
طولانی شدن مدت زمان تولید .

۳٫تشدید:
خیشومی شدگی ) ولی خروج هوا از بینی شایع نیست (

۴٫بلع :
آسپیریشن )شایع( به همراه دیسفاژی شدید تا متوسط .
کاهش حس و قدرت لب و زبان و فک .
تاخیر پاسخ بلع.
بالا نیامدن و بسته شدن کافی حنجره.
اختلال در کرایکو فاریتژیال.
آبریزش دهانی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *