تقویت مهارتهای زبانی کودک

تقویت مهارتهای زبانی کودک

تقویت مهارتهای زبانی کودک

 

👌حدود یکسالگی

به صداسازیها و قان و قون کردن های کودک پاسخ دهیدهمانطوریکه در طول روز مراقب او هستید با او صحبت کنید

هر روز برای او کتاب های رنگارنگ بخوانیدبرایش اشعار کودکانه و سرود بخوانید

کودک را با خود به مکانها و موقعیت های جدید ببرید

با کودک خود بازیهای ساده بکنید مثل دالی موشه، دست دستی و سرسری

👌یک تا دو سالگی

پاداش و تقویت باعث تلاش کودک جهت بیان لغات جدید می شود

با کودک خود در طول مدتی که با او هستید از هرچیز صحبت کنیدساده،

واضح و آهسته و شمرده با کودک خود صحبت کنید درباره ی موقعیت های جدید قبل از آنکه به آنجا بروید صحبت کنید

و همچنین در طول زمانی که در آن موقعیت قرار می گیرید و هنگامیکه مجددا به خانه برمیگردیدوقتی کودکتان با شما صحبت می کند

به او نگاه کنیدآنچه را کودک شما انجام می دهد یا احساس می کند و می شنود

برایش شرح دهیداجازه دهید کودکتان به صدای کودکان دیگر از طریق نوار گوش دهد

تلاش های کودکتان برای ایجاد ارتباط را مورد تحسین قرار دهید

👌دو تا سه سالگی

لغات جدید را بیشتر و بیشتر تکرار کنیدبه کودکتان برای گوش کردن و ادامه روند آموزشی از طریق بازیهای گوناگون کمک کنید

با کودکتان در سفرها صحبت کنید راجع به آنچه قبل، حین و بعد از سفر دیده ایدبه کودک خود اجازه دهید

جواب سوالات ساده را بدهدهر روز برایش کتاب بخوانید، می تواند این برنامه عادی زمان خوابش باشدآنچه انجام می دهید،

برنامه ریزی می کنید و فکر می کنید برایش شرح دهیدکودک را وادار کنید پیامهای ساده را به شما برساند

مثل “بابا مامان با تو کار داره”ترجیحا وقتی شما و کودک زمانی را در سکوت با هم به سر می برید مکالمه با او داشته باشید

با پاسخ های خود و تکان دادن سر و لبخند زدن به کودک خود نشان دهید که آنچه را می گوید،

می فهمیدآنچه را که کودک می گوید، شرح و بسط دهید مثلا اگر می گوید

“آب میوه بیشتر” شما بگویید “علی آب میوه بیشتر می خواد”

👌سه تا چهار سالگی

درباره ی تفاوت و شباهت های اشیای مختلف با او صحبت کنیدبه او کمک کنید

با استفاده از کتابها و تصاویر داستان تعریف کندبه کودک خود اجازه ی بازی با سایر کودکان را بدهید

قصه های طولانی تر برای کودک خود بخوانیدوقتی صحبت می کند به او توجه کنید

راجع به محل هایی که قبلا آنجا بوده اید و یا بعدا خواهید رفت با او صحبت کنید.

👌چهار تا پنج سالگی

به کودک خود کمک کنید تا اشیا و مقوله های مختلف را طبقه بندی کند

(خوراکی ها، حیوانات، رنگ ها و …)نحوه استفاده از تلفن را به کودک بیاموزیداجازه دهید

کودک در برنامه ریزی فعالیتها با شما همکاری کند مثلا در ترتیب دادن یک برنامه ی مهمانی شام
با او در مورد علایقش گفتگو کنید داستان های طولانی تر برایش بخوانید اجازه دهید

برای شما داستان تعریف کند و داستان بسازدنشان دهید که از صحبت کردن با او لذت می برید

👌پنج تا شش سالگی

وقتی کودک در مورد احساسات، آرزوها، ترس ها و افکارش صحبت می کند

او را تحسین کنیدآنچه راکه انجام می دهید برایش توضیح دهید همچنین به او بگویید که در مورد احساساتش چه فکر می کنید

با کودک خود شعر و سرود آهنگین بخوانیدخواندن داستان های طولانی تر را ادامه دهید

به عنوان یک بزرگتر با او صحبت کنیدبه عکس های خانوادگی نگاه کنید و راجع به تاریخچه ی خانواده با او صحبت کنید

وقتی با شما صحبت می کند به او گوش دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *