افازی ترنس کورتیکال حسی

افازی ترنس کورتیکال حسی چیست؟

افازی ترنس کورتیکال حسی

گفتار خود به خودی همراه با پارافازی معنایی و تصادفی دیده می شود

درک شنیداری اسیب می بیند ولی از ورنیکه بهتر است

بیشتر نامرتبط و توام با حاشیه گویی صحبت میکنند

نامیدن در مواجهه با فرد یا اشیا و نامیدن ازاد اسیب دیده

در نوشتار نیز نامرتبط و نا متصل می نویسند

گفتار غیر قابل درک دارند

ممکن است در این افراد دیزارتری خفیف دیده شود

مطالب بیشتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *