کمانی شدن تار های صوتی Rational

  کمانی شدن چین های صوتی و کامل بسته نشدن گلوت Rational

کمانی شدن تار های صوتی Rational

✅ Rational : کمانی شدن چین های صوتی و کامل بسته نشدن گلوت از ویژگی های اواسازی بیمارن پارکینسونی است

که باعث کاهش ساپورت تنفسی می شود.

بعضی از تمرینات برای افزایش vocal fold adduction و افرایش فشار وتلاش برای غلبه بر rigidity و hypokinesia در بیماران پارکینسونی طراحی شده اند .

✅ تمرکز اولیه بر روی بلندی صدا است تا بیماران بدانند که این کار برای آن ها عملی است و خوب در حافظه می ماند.

این درجه بندی کردن یا تغییر ادارک بیمار از بلندی صدا ،یک المان کلیدی در درمان موثر است .

در سال های اخیر ، LSVT روشی مناسب برای بیماران با دیگر مدل های دیرارتری گزارش شده است

و همراه با پیشرفت نه تنها در حوزه صوت بلکه در تولید ،facial expression و بلع بوده .(fox 2006 )

مطالب بیشتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *