انواع آفازی ( زبان پریشی)

درمان انواع آفازی ( زبان پریشی):

انواع آفازی ( زبان پریشی)

👈 آفازی بروکا :

این نوع آفازی در اثر ضایعه در منطقه بروکا مغز و یا نواحی مجاور آن بوجود می آید:

۱ – حرف زدن به آهستگی صورت گرفته و گفتار روان نیست و بعلاوه هجای کلمات دچار اشکال بوده و با سعی زیاد بیمار صورت میگیرد. حرف زدن بیمار بااصطلاح تلگرافی است.

۲ – درک لغات نوشته و یا بیان شده خوب است

۳- تکرار یک لغت هر چند که با سعی و زور زدن بیمار صورت میگیرد اما خوب است

۴ – بیمار در هنگام نوشتن دارای حالت آفازیک است .

۵- بیمار در نام بردن اسامی اشخاص و اشیاء مختلف دچار اشکال است.

۶– ضعف عضلات یک طرف بدن وجود دارد که معمولا در بازو شدید تر از پاست و این حالت بعلت نزدیک بودن کورتکس حرکتی به منطقه بروکااست .

۷- بیمار از کمبود و نقص خود مطلع است و غالبا دچار یاس و یا افسردگی است .

 

👈 آفازی ورنیکه :

بعلت ضایعه منطقه ورنیکه مغز و یا نواحی مجاور آن بوجود می آید :

۱– سخن گفتن بیمار واضح و دارای ریتم و هجای طبیعی می باشد.

۲– بیمار از لغات و صداهای نادرست استفاده می کند.

۳- بیمار در درک لغات گفته شده و یا نوشته شده دچار اشکال است .

۴– طرز نوشتن مثل سخن گفتن دچار اشکال است هر چند که شیوه نویسندگی ممکن است درست باشد .

۵– تکرار لغات و عبارات دچار اشکال است.

۶- همی پارزی یا وجود ندارد و یا بسیار خفیف است و این امر بعلت دور بودن کورتکس حرکتی از محل ضایعه است.

۷ – بیماران ممکن است که نسبت به مشکل به وجود آمده اگاهی نداشته بنابراین دچار افسردگی نمی شوند.

 

👈 آفازی هدایتی / انتقالی

بعلت ضایعات لوب تمپورال و یا پاریتال است که دسته قوسی ویا الیاف ارتباطی را نیز گرفتار می کند .

۱ – سخن گفتن بیمار واضح است اما اختلالات پارافازیک شایع است .

۲ – بیمار قادر به درک مطالب بیان شده و یا نوشته شده می باشد اما درخواندن مطالب دچار اشکال است .

۳- بیمار در تکرار لغات و عبارات دچار اشکال است.

۴ – نام بردن اشیاء برای بیمار مشکل است .

۵- قدرت بیمار در نوشتن مطالب مختل شده است

۶- همی پارزی یا وجود ندارد یا در صورت وجود معمولا خفیف است.

 

👈 آفازی آنومیک :

این نوع آفازی بعلت ضایعات کوچک گایروس زاویه ای یا انسفالو پاتی های متابولیک و یا ضایعات کوچک فضا گیر که در منطقه ای دور از ناحیه تکلم قرار دارند دیده می شود.

۱ – سخن گفتن بیمار واضح است لیکن اطلاعاتی که بیمار بدست می دهد ناقص و مبهم است.

۲ – بیمار قادر به درک کلمات بیان شده و نوشته شده می باشد.

۳- همی پلژی وجود ندارد.

۴– تکرار لغات و عبارات طبیعی است.

 

👈 آفازی گلوبال

۱. درانفارکتوس های وسیع مربوط به محدوده تغذیه ای شریان مغزی میانی دیده می شود.

۲.این نوع آفازی در ضایعات بزرگی که دو منطقه بروکا و ورنیکه را گرفتار می کند دیده می شود.

۳. در آفازی گلوبال همی پارزی/ پلژی دیده نمی شود.

۴. بیمار قادر به درک مطالب و صحبت کردن نمی باشد.

👈 آفازی ترانس کورتیکال حرکتی (Transcortical Motor Aphasia)

۱- گفتار محاوره ای ( بیان ) ناروان

۲– درک شنیداری تقریبا خوب

۳– تکرار خوب تا کاملا نرمال

۴– نامیدن مشکل دارد

۵– درک خواندن اغلب خوب

۶– نوشتن مشکل دارد

 

👈آفازي ترانس كورتيكال حسي Transcortical Sensory Aphasia

۱.بيمار گفتاري روان دارد

۲. درك شنیداری بیمار ضعيف است

۳. تكراري نسبتاّ خوب دارد.

رحمن خضری آسیب شناس گفتار و زبان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *