تقویت مهارت های شنیداری کودکان

بازی هایی برای تقویت مهارتهای شنیداری کودکان

تقویت مهارت های شنیداری کودکان

۱✅تمرین تقلید کردن صدای اشیاء صداساز.

چند وسیله صداساز به کودکتان داده و خودتان نیز ازهر کدام یکی داشته باشید.یک مانع کوچک بین خودتان و او قرار دهید.کودک باید باشنیدن هر صدا تشخیص دهد کدام بوده و آن را تکرار کند.

۲✅ با کمک نوار صداهای محیطی را( ابزار؛مشاغل؛وسایل خانه و یا بیرون ) راضبط کرده .تصویر هر کدام را آماده کرده و به کودک آموزش دهید ک تشخیص دهد هر صدا مربوط به کدام تصویر هست.
#این مورد میتواند برای کودکان کاشت حلزون ک در مراحل انتهایی توانبخشی هستند نیز مفید باشد.

۳✅ بازی هایی ک با قطع و وصل شدن صدا و و حرکات بدنی همراه با قطع و وصل صدا همراه هستند.
میتوانید از زدن ضربه روی میز نیز استفاده کنید.

۴✅ استفاده از اسباب بازی هایی ک یک صدا را ضبط کرده و ان رابار ها و بارها تکرار میکنند.#به این ترتیب کودک میتواند صدای خود را و یا صدای ضبط شده شما را بشنود و آن را تکرار نماید.

۵✅کاهش صداهای محیطی خانه هنگام انجام تمارین و برای تمرکز بیشتر کودک روی هر صدا

مطالب بیشتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *