گفتار و زبان کودك کم شنوا

اصول کلی در درمان گفتار و زبان کودك کم شنوا:

گفتار و زبان کودك کم شنوا

-۱ بررسی روزانه سمعک
-۲ صحبت کردن عادي با کودك و بدون اغراق در حرکات لب و دهان و یا استفاده از اشاره
-۳ صحبت کردن با کودك حتی زمانی که به چهره شما نگاه نمیکند.
-۴ عدم استفاده از دست زدن به کودك یا علامت دادن براي جلب توجه او (بویژه زمانی که اسمش را میگوئیم).
اشاره دائم به گوش خود یا کودك براي آموزش گوش دادن به کودك.
-۵ استفاده از جملات و مفاهیم متناسب با سن کودك.
-۶ استفاده از داستان خوانی و آوازهاي کودکانه
-۷ تاکید بر استفاده از گفتار آهنگین هنگام صحبت با کودك
-۸ همکاري خوب با آسیب شناس گفتار و زبان

مطالب بیشتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *