پير صوتي(Aging voice)

پير صوتي(Aging voice) چیست؟

💠چه ارتباطي بين افزايش سن وتغيير صدا وجود دارد؟

پير صوتي(Aging voice)

افزايش سن تاثير مستقيمي بر وضعيت آناتوميك تارهاي صوتي وعملكرد آنها دارد ،اول آنكه باعث از بين رفتن عضله تارصوتي وكاهش ضخامت تارصوتي مي گردد(آتروفي تارصوتي ) ودوم آنكه باعث ضعيف شدن واز بين رفتن مخاط نرم تارصوتي مي گردد (مخاط نرم باعث ارتعاش تار صوتي مي شود).

سفت شدن وكاهش انعطاف پذيري تارهاي صوتي ،عواملي هستند كه عمدتا باعث ايجاد پير صوتي مي گردند واين امر در افراد مختلف ،متفاوت است.

✅نشانه ها

عموما نازك شدن قسمت ۳/۲ قدامي تارصوتي(بخش اصلي توليد صدا) از مشخصات اصلي آناتوميك تارهاي صوتي در پيرصوتي است.صداي فرد نيز عمدتا ضعيف ونفس آلود است( بدليل تغييرات عمده در كيفيت ارتعاش تارهاي صوتي )

در حالت طبيعي لبه تارهاي صوتي در خط وسط(Mid line)كشيده شده ودر دو انتها به غضروفهاي حنجره چسبيده است.آتروفي عضلات ونازك شدن بافت ارتعاش كننده تارهاي صوتي باعث دالبُري شكل شدن تارهاي صوتي ميگردد.

✅روشهاي درمان پیر صوتی (aging voice)

تا چند سال پيش بسياري از جراحان فكر مي كردند با تقويت واصلاح ضخامت تارهاي صوتي مانند تزريق كلاژن وچربي مي توان كيفيت صوت بيمار را كاملا بهبود بخشيد ،اما امروزه دريافته اند اگرچه درمانهايي نظير تزريق ميتواند به بهبود كيفيت صوت كمك كند اما راه حل اصلي به شمار نمي روند ،چراكه اين اختلال(آتروفي تار صوتي)بدليل آسيب چند عضله اتفاق مي افتد.

معمولا روشهاي درمان متكي بر تركيبي از صوت درماني وتزريق مي باشد،اگر صوت درماني به تنهايي براي بهبود كيفيت صوت كافي نباشد آنگاه تزريق به بيمار پيشنهاد مي شودكه همانطور كه بيان گرديد بدليل اصلاح وضعيت آناتوميك تارهاي صوتي وكمك به بهتر بسته شدن تارهاي صوتي در حين صداسازي است.

مطالب بیشتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *