تئوری ذهن theory of mind یا (ذهن خوانی)

تئوری ذهن theory of mind یا (ذهن خوانی)چیست؟ودرکودکان دارای اتیسم چگونه است؟

تئوری ذهن theory of mind یا (ذهن خوانی)

تئوری ذهن یا ذهن خوانی یعنی توانایی انسان در خواندن ذهن دیگران،وبه عبارت ساده تر،توانایی درک احساسات وافکار دیگران.برای درک پیش بینی وشکل دادن رفتار دیگران نظریه ی ذهن لازم است.یکی از نشانه های ناتوانی رشدی کودکان دارای اتیسم ناتوانی در ذهن خوانی است.

 

کودکان عادی در چهار سالگی از ذهن خوانی رو به رشدی برخوردارند،یعنی به تدریج متوجه می شوندکه دیگران هم مثل آن هافکر دارندوممکن است فکر آن ها با فکر دیگران متفاوت باشد.اما کودکان دارای اتیسم چنین توانایی را ندارند.برای سنجش توانایی کودکان دارای اتیسم در درک احساسات یا فرایندهای فکری آزمون هایی به کار رفته واکثر آن ها عملکرد این کودکان رابه شدت ضعیف نشان داده است.دراین رابطه،تحلیل پژوهش های انجام شده بیانگر این واقعیت است که کودکان دارای اتیسم از نظر ذهن خوانی نقص بنیادی دارند.
مطالب بیشتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *