تقويت املايي دانش آموزان

تقويت املايي دانش آموزان

راه هاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعیف تقويت املايي دانش آموزان ۱- دقت به مشق ( رونويسي ) و تصحيح غلط ها و رعايت خط زمينه ۲- توجه به دست ورزي در دوره آمادگي ۳- مطمئن شدن از شناخت بیشتر بخوانید

راههاى نامناسب تشويق

راههاى نامناسب تشويق

‍ راههاى نامناسب تشويق راههاى نامناسب تشويق تشويق كودكان يكى از راههاى تقويت مثبت افزايش رفتار در كودكان است اما استفاده از تشويق نادرست نه تنها مارا به نتيجه دلخواه نمى رساند بلكه همان انگيزه درونى اوليه كودك براى انجام كار بیشتر بخوانید

گفتاردرمانی لکنت

گفتاردرمانی لکنت

تنها یک هفته گفتاردرمانی لکنت، را کاهش می دهد گفتاردرمانی لکنت پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه پکن می گویند نتایج یک مطالعه جدید آنان نشان داده است که تنها یک هفته گفتاردرمانی به سازمان دهی مجدد مغز در افراد مبتلا به بیشتر بخوانید