سندرم کابوکی چیست؟

سندرم کابوکی چیست؟

سندرم کابوکی سندرم کابوکی چیست؟ الگویی از مشکل رشدی و فیزیکی است که اولین بار در ژاپن مشاهده شد. دکتر نیکاوا و دکتر کورکی، اولین بار آن را در سال ۱۹۸۰ توصیف کردند. آن ها احساس کردند که مشخصه چهره ای بیشتر بخوانید

ریفلاکس معده به مری(GERD)

ریفلاکس معده به مری(GERD)

ریفلاکس گوارشی معده به مری(GERD) ریفلاکس معده به مری(GERD) 🔷شایعترین اختلال گوارشی معده به مری در کودکان است و به معنی حرکت رو به عقب محتویات معده از خلال اسفکنتر تحتانی مری به داخل مری است.   ⚠️تشخیص در چند ماه بیشتر بخوانید