گفتار درمانی یاس

معرفی کارگاه توسط دبیر علمی: هدف از این کارگاه آشنا نمودن آسیب شناسان گفتار و زبان با چگونگی تفسیر یافته های حاصل از معاینه ویدئدواستروبوسکوپی در فرایند ارزیابی، تشخیص و بررسی پیامدهای درمان در اختلالات صوت می باشد. بدین منظور، پس از ارائه ملاحظات کلی مربوط به فرایند معاینه، شرکت کنندگان با یافته های استروبوسکوپیک آشنا میشوند. در هرمورد ضمن آشنایی با نحوه ارزیابی، یافته های فوق در شرایط بهنجار و پاتولوژیک مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین شرکت کنندگان با تشخیص های پزشکی متداول در اختلالات صوت از منظر پزشک گوش و حلق و بینی آشنا خواهند شد. درنهایت، فرمی جهت ثبت یافته های ویدئو استروبوسکوپیک در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. موارد فوق در قالب سخنرانی و کار گروهی ارائه خواهد شد. شرکت کنندگان امکان کسب اطلاعات لازم درمورد دستگاه های ویدئو لارنگوسکوپی و ویدئو استروبدسکدپی را نیز در حاشیه برگزاری کارگاه دارند.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *