تاریخ انتخابات ۵ مرداد ماه ۱۳۹۶

اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس شعبه مازندران به شرح زیر  می باشد:

  • آقای مهدی دهقان
  • آقای عباس پورابراهیم عمران
  • آقای وحید شعاری
  • بازرس خانم شیما مطلوبی

عضو علی البدل هیئت مدیره: خانم فاطمه علیدوست

بازرس علی البدل: خانم معصومه باسی


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *