بازی درمانی

بازی درمانی چیست؟ وکاربرد بازی درمانی؟

بازی درمانی

🔺باکودک خوده مبازی شویدتا لذت بیشتری از بازی کردن ببرد و ساعات یا روز رابه او اختصاص دهید مثلاً او را به پارک ببرید و از وسایل بازی استفاده کنید یا با او توپ بازی یا دوچرخه سوار یکنید

🔺زمانیکه با او همبازی میشویدخصوصاً وقتی مشغول ساختن یا خرابکردن سازهها است در کار او دخالت نکنید که چطور بسازد بلکه اجازه دهید هنگام بازیکردن احساس آرامش و آزادی کامل داشته باشد مگر اینکه از شما کمک بخواهد یا بخواهید به او یاد بدهید چگونه درست کند

🔺وسایل مختلف زندگی که خطرناک نیستند در اختیار او بگذارید زیرا کودکان از دستکاریوسایل منزل و آشپزخانه بسیار لذت میبرند و از بهترین سرگرمی ها یآنهاست

 

🔺برای کودک خود اسباببازی گرانقیمت تهیه نکنید که مجبور شوید دور از دسترس او قرار دهید بلکه اسباببازیهای ساده، ارزان و بیخطر تهیه کنید تا بتواند با آنها بازیکند، خراب کند و لذت ببرد

🔺سعی کنید اسباببازیهای گوناگون که تجربه های مختلفی برای کودک ایجاد میکند فراهم نمایید. اسباببازیها به گونه ای باشد که حداقل یکیاز مهارتهای حرکتی،عاطفی،ذهنیو یا گفتاری اورا تقویت کند.

مطالب بیشتر

گفتار درمانی در منزل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *