درمان در کودکان مدرسه رو

درمان در کودکان مدرسه رو درمان در کودکان مدرسه رو پیش از درمان این کودکان باید چند مورد مد نظر قرار گیرد: ۱٫ آغاز درمان ۲٫ تعداد تکرار وطول مدت جلسات ۳٫ والدین،مربیان و انجام تکالیف گفتاری ۴٫ ابزارهای لازم برای بیشتر بخوانید

نقص زبانی ویژه (sli)

نقص زبانی ویژه (sli) نقص زبانی ویژه (sli) Sliمشکل زبانی در کودکانی است که به نظر میرسد در اکثر جنبه ها طبیعی هستند نه در همه ی جنبه ها.این کودکان مشکلات اساسی شناختی ،شنوایی،دهانی،حرکتی و عاطفی و محیطی ندارند. مهم ترین بیشتر بخوانید

تصحیح تولید صدای(ر)

تصحیح تولید صدای(ر) تصحیح تولید صدای(ر) در اولین قدم برای بهبود تلفظ این صدا لطفا این چند تمرین را انجام دهید مرحله الف) جایگاه تولید صدای ر -تمرین جارو کردن سقف دهان : زبان خود را از پشت دندانهای جلویی بالا بیشتر بخوانید

اختلالات تولید صدای گفتاری و فرایند های واجی

اختلالات تولید صدای گفتاری و فرایند های واجی اختلالات تولید صدای گفتاری و فرایند های واجی اختلالات صداهای گفتاری دارای چه ماهیتی می باشند ؟ اکثر کودکان زمانی که می خواهند کلمات جدیدی بیان کنند دچار خطاهایی می شوند. اختلال صدای بیشتر بخوانید

اختلالات صدای گفتار: تولید و فرایند های واجی

اختلالات صدای گفتار: تولید و فرایند های واجی اختلالات صدای گفتار: تولید و فرایند های واجی اختلالات صداهای گفتاری چه هستند؟ اکثر کودکان زمانی که می خواهند کلمات جدیدی بیان کنند دچار خطاهایی می شوند. اختلال صدای گفتار زمانی رخ می بیشتر بخوانید