فلجی تارهای صوتی

فلجی تارهای صوتی فلجی تارهای صوتی تارهای صوتی بدلیل قرار داشتن در مسیرنای(مسیرهوایی ریه) نقش اساسی در صحبت کردن ،بلع وتنفس دارند وبرای اینکه عملکرد درست ونرمالی داشته باشند بایستی عضلات حنجره به خوبی قابلیت باز شدن(Abduct) وبسته شدن(Adduct) تارهای صوتی بیشتر بخوانید

ندول و پولیپ طناب صوتی

ندول و پولیپ طناب صوتی چیست؟ ندول و پولیپ طناب صوتی ندول خوش خیم ( غیر سرطانی ) طناب صوتی روی هردو تار صوتی(به صورت دوطرفه) به علت سوء استفاده “abuse” صوتی رشد می کند. با گذشت زمان، سوء استفاده های بیشتر بخوانید

اختلالات صوت و حنجره

اختلالات صوت و حنجره اختلالات صوت و حنجره هر عارضه ای که روی عملکرد ارگان مولد صوت _ حنجره _ تاثیر بگذارد می تواند باعث اختلال صوتی شود . معمولا نشانه ی اصلی اختلال صوتی گرفتگی صداست ، اما اختلالات حنجره بیشتر بخوانید

معاینه بلع با ویدیئو فلوروسکوپی

معاینه بلع با ویدیئو فلوروسکوپی معاینه بلع با ویدیئو فلوروسکوپی Videofluoroscopic Swallow Study VFSS شایع ترین ابزار ارزیابی بکار گرفته شده برای تعیین ماهیت و میزان اختلال بلع دهانی حلقی است . مطالعاتی که از فلوروسکوپی با فرمت ویدئویی یا دیجیتال بیشتر بخوانید

صداسازی

صداسازی صداسازی چرا تشویق غان وغون و صداسازی مهم است؟ کودکان قبل از فراگیری گفتار نیازمند هستند که صداهای مختلف را تجربه کنند. این کار کنترل آنها بر حرکات دهان وزبان را که در گفتار ضروری هستند،افزایش می دهد. بازی با بیشتر بخوانید