بيماري هاي حنجره و اختلالات صوت

بيماري هاي حنجره و اختلالات صوت بيماري هاي حنجره و اختلالات صوت – اثرات بيماري بيماري بر جنبه هاي مختلفي از وجود انسان مؤثر است. وقتي که فردي مبتلا به سرماخوردگي مي شود ممکن است دچار آبريزش، سردرد، تب، احساس درد بیشتر بخوانید

سرطان حنجره

سرطان حنجره سرطان حنجره حنجره ارگان توليد صدا در انسان است، علاوه بر آن حنجره در تنفس و بلع نيز نقش دارد. سرطان حنجره از شايعترين سرطانهاي سر وگردن مي باشد و سالانه تعداد زيادي از افراد در سراسر دنيا به بیشتر بخوانید

اختلالات صوت

اختلالات صوت چیست؟ اختلالات صوت به غیر از خوانندگان و گویندگان حرفه ای هیچ یک از مردم به صدای خود توجه نمی کنند مگر هنگامی که صبح از خواب بیدار می شوند و متوجه می شوند که صدایشان به حدی گرفته بیشتر بخوانید

آسیب جدی تارهای صوتی

آسیب جدی تارهای صوتی آسیب جدی تارهای صوتی برای بهداشت صوتی و جلوگیری از آسیب های جدی تارهای صوتی که شما را تهدید می کند، لازم است به نکات ذیل توجه کنید؛ حنجره حنجره قسمتی از مجرای تنفسی است و اسفنکتر بیشتر بخوانید

فلجی تارهای صوتی

فلجی تارهای صوتی فلجی تارهای صوتی تارهای صوتی بدلیل قرار داشتن در مسیرنای(مسیرهوایی ریه) نقش اساسی در صحبت کردن ،بلع وتنفس دارند وبرای اینکه عملکرد درست ونرمالی داشته باشند بایستی عضلات حنجره به خوبی قابلیت باز شدن(Abduct) وبسته شدن(Adduct) تارهای صوتی بیشتر بخوانید

ندول و پولیپ طناب صوتی

ندول و پولیپ طناب صوتی چیست؟ ندول و پولیپ طناب صوتی ندول خوش خیم ( غیر سرطانی ) طناب صوتی روی هردو تار صوتی(به صورت دوطرفه) به علت سوء استفاده “abuse” صوتی رشد می کند. با گذشت زمان، سوء استفاده های بیشتر بخوانید

اختلالات صوت و حنجره

اختلالات صوت و حنجره اختلالات صوت و حنجره هر عارضه ای که روی عملکرد ارگان مولد صوت _ حنجره _ تاثیر بگذارد می تواند باعث اختلال صوتی شود . معمولا نشانه ی اصلی اختلال صوتی گرفتگی صداست ، اما اختلالات حنجره بیشتر بخوانید

معاینه بلع با ویدیئو فلوروسکوپی

معاینه بلع با ویدیئو فلوروسکوپی معاینه بلع با ویدیئو فلوروسکوپی Videofluoroscopic Swallow Study VFSS شایع ترین ابزار ارزیابی بکار گرفته شده برای تعیین ماهیت و میزان اختلال بلع دهانی حلقی است . مطالعاتی که از فلوروسکوپی با فرمت ویدئویی یا دیجیتال بیشتر بخوانید

صداسازی

صداسازی صداسازی چرا تشویق غان وغون و صداسازی مهم است؟ کودکان قبل از فراگیری گفتار نیازمند هستند که صداهای مختلف را تجربه کنند. این کار کنترل آنها بر حرکات دهان وزبان را که در گفتار ضروری هستند،افزایش می دهد. بازی با بیشتر بخوانید