پردازش شنیداری در اختلالات صدای گفتاری

پردازش شنیداری در اختلالات صدای گفتاری پردازش شنیداری در اختلالات صدای گفتاری مقدمه: در عمل پردازش مکانیسم های زبان، شناخت و مکانیسم های شنیداری دخیل اند. اختلال پردازش زبان گفتاری زمانی رخ می دهد که شکست در هریک از این مکانیسم بیشتر بخوانید

بیش فعالی

شرح بیماری بیش فعالی اختلال‌ کم‌ توجهی‌ ـ بیش‌ فعالی‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ نوع‌ رفتار خاص‌ در کودکان‌ به‌ طوری‌ که‌ این‌ کودکان‌ تنها می‌توانند برای‌ مدت‌ کوتاهی‌ روی‌ یک‌ موضوع‌ خاص‌ تمرکز کنند. ضمناً این‌ کودکان‌ گاهی‌ حرکات‌ و بیشتر بخوانید