دیزآرتری

دیزآرتری دیزآرتری افراد مبتلا به دیزآرتری ممکن است مشکلاتی در زمینه های مختلف نظیر:تنفس،آواسازی،تشدید،تولید،نوا و …داشته باشند که درادامه به بررسی آنها می پردازیم. تنفس: . مشکلاتی رادر دم وبازدم نشان دهد که گفتار را دچار وقفه میکند. . درطول تنفس بیشتر بخوانید

انواع مختلف دیزارتری

انواع مختلف دیزارتری انواع مختلف دیزارتری همه دیزارتری ها ، ویژگی های مشابهی را نشان نمی دهند . دارلی ، ارونسون و براون به دلیل پژوهش های گسترده شان در این زمینه ، از پیشگامان در طبقه بندی دیزارتری محسوب می بیشتر بخوانید

دیزارتری

دیزارتری دیزارتری تعریف دیزارتری : دیزارتری اختلال عصبی-حرکتی گفتار است که بر برخی یا همه شاخص های دیل در تولید گفتار : تنفس ، آواسازی ، تشدید ، تولید ، نوا تاثیر می گذارد . دیزارتری درواقع مجموعه ای از اختلالات بیشتر بخوانید

دیزآرتری. نارسایی عضوی

دیزآرتری. نارسایی عضوی دیزآرتری. نارسایی عضوی دیز آرتری “نارساگویی عضوی” چیست؟ دیز آرتری یک اختلال حرکتی گفتار است. عضلات دهان، صورت، و سیستم تنفسی ممکن است ضعیف شوند، به آرامی حرکت کنند، و یا پس از سکته مغزی و یا آسیب بیشتر بخوانید