چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟

چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟

چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟ چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟ تعداد پسرانی که لکنت می‌کنند تقریبا سه برابر دختران است. به هر حال پسران نسبت به دختران زمینۀ مساعدتری برای کسب سایر مشکلات بیشتر بخوانید

انواع لکنت و علل آن

انواع لکنت انواع لکنت و علل آن لکنت کلونیک یا حالت تکراری در بیان کلمه در این نوع از لکنت زبان کودک یک سیلاب از کلمه‌ای را (که معمولا اولین سیلاب کلمه را) با سرعت و تشنج تکرار می‌کند. مثلا کلمه بیشتر بخوانید

دلایل بروز لکنت زبان در کودکان

دلایل بروز لکنت زبان در کودکان دلایل بروز لکنت زبان در کودکان، دلایل بروز لکنت زبان در کودکان، تا کنون بطور دقیقی روشن نشده است. اما آنچه که تا حدودی مشخص است، آن است که لکنت نمی‌تواند علت واحدی داشته باشد. بیشتر بخوانید

لکنت زبان نشانهٔ چیست؟

لکنت زبان نشانهٔ چیست؟ لکنت زبان نشانهٔ چیست؟ لکنت زبان معمولاً در کودکی شروع می‌شود و در پسران بیشتر از دختران است. در واقع، پسران چهار برابر بیشتر از دختران مستعد لکنت زبان هستند و معمولاً درست هنگان باز کردن زبان بیشتر بخوانید

روشهای درمان لکنت زبان

روشهای درمان لکنت زبان روشهای درمان لکنت زبان آیا لکنت زبان درمان پذیر است؟ برای درمان آن چه راهی وجود دارد؟ بله لکنت زبان درمان پذیر است و روشهای مؤثری برای درمان وجود دارد که مهمترین آنها گفتاردرمانی است و توسط بیشتر بخوانید

شنوایی شناسی

شنوایی شناسی شنوایی شناسی شنوایی‌شناسی مطالعه اختلالات شنوایی از راه شناسایی و سنجش کاستی عملکرد شنوایی و توانبخشی آن است. از جمله این اقدامات شنوایی‌سنجی می‌باشد. البته حوزه علم شنوایی‌شناسی بسیار وسیع‌تر از مطالعهٔ انحصاری دستگاه شنوایی است و به بررسی بیشتر بخوانید

لکنت اکتسابی نورولوژیک

لکنت اکتسابی نورولوژیک لکنت اکتسابی نورولوژیک ماهیت:واژه ی لکنت اکتسابی نورولوژیکی بیان میکندکه لکنت به علت بیماری های نورولوژیکی یا آسیب به وجود می آید یا وخیم تر میشود،که معمولا بعد از دوران کودکی کسب میشودو سبب شناسی آن معمولا سکته،ضربه بیشتر بخوانید

کلاترینگ یا پریده گویی

کلاترینگ یا پریده گویی کلاترینگ یا پریده گویی کلاترینگ اختلالی در پردازش گفتار و زبان است که باگفتار سریع و نامنظم،پراکنده،سازمان نیافته وغیرقابل درک مشخص میشود.همراه با یک سری ناروانی ها رخ میدهد اما ناروانی ها بر اساس ماهیت و علت بیشتر بخوانید

برخی داروها لکنت زبان را تشدید می کنند

برخی داروها لکنت زبان را تشدید می کنند برخی داروها لکنت زبان را تشدید می کنند در برخی موارد لکنت زبان با علائم بیش فعالی و نقص توجه همراه است. اگر کودک مبتلا به لکنت، خیلی سر به هوا و بی بیشتر بخوانید

اهداف درمان در لکنت

اهداف درمان در لکنت اهداف درمان در لکنت اهداف درمانی با توجه به اعتقاد درمانگر و سطح developmental فرد انتخاب میشود. خانواده و خود فرد در انتخاب اهداف درمانی مهم هستند.زمانی که ما راجع به اهداف درمانی با مراجع صحبت میکنیم بیشتر بخوانید