تئوری های لکنت

تئوری های لکنت تئوری های لکنت یک سری از تئوری های لکنت براساس عوامل ایجاد کننده است و یک سری دیگر براساس عوامل رشدی و محیطی. تئوری ها بر اساس عوامل ایجادکننده: لکنت یک اختلال سازمان دهی مغز است. لکنت یک بیشتر بخوانید

لکنت خود را با ssmpکنترل کنید!

لکنت خود را با ssmpکنترل کنید! لکنت خود را با ssmpکنترل کنید! SSMP برنامه ی مدیریتی موفق برای افراد لکنتی است که برای جوانان و بزرگسالان دارای لکنت ثانویه طراحی شده است.برنامه ی SSMP درمدارس، دانشگاه ها،کلینیک های گفتاردرمانی و شنوایی بیشتر بخوانید

درمان لکنت به روشdell

درمان لکنت به روشdell درمان لکنت به روشdell مراحل درمان لکنت به روشdell عبارت است از : ۱- نشان دادن پذیرش لکنت ——–> با لکنت کردن ارادی توسط درمانگر ۲- آمادگی کودک برای مواجه شدن با لکنتش ۱- درمانگر مقداری لکنت بیشتر بخوانید

لکنت طبیعی در کودکان

لکنت طبیعی در کودکان لکنت طبیعی در کودکان ناروانی طبیعی در کودکان زیرشش سال بیشتر به علت نارسایی و ناکامل بودن رشد سیستم عصبی و عضلانی مهارت های گفتاری مورد نیاز آنان اتفاق می افتد اما در بسیاری از مواقع با بیشتر بخوانید

لکنت

لکنت چیست؟ لکنت لکنت زمانی پدیدمی آیدکه در جریان طبیعی گفتار،وقفه ای ناگهانی و غیرطبیعی به واسطه ی تکرار صداها، هجاها،کلمات و حتی عبارات،کشیده گویی صداها و هجاها وکلمات ونیزبه میان اندازی صداهاوهجاهاوکلمات دیگر و قفل شدن دهان ،ایجاد شده و بیشتر بخوانید

ناروانی همیشه لکنت نیست

ناروانی همیشه لکنت نیست ناروانی همیشه لکنت نیست ناروانی طبیعی در کودکان ناروانی طبیعی گفتار معمولاً در سنین ۲ تا ۷ سالگی اتفاق می افتد و امکان وقوع آن در ۲/۵ تا ۴ سالگی بیشتر است. در این دوره ازرشد، کودک بیشتر بخوانید