آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا   👈استفاده از سمعك در تمام ساعات بيداري كودك 👈صحبت كردن در نزديكي ميكروفون سمعك 👈آرام و ساكت نگه داشتن محيط آموزش كودك 👈استفاده از بیشتر بخوانید

تربیت شنیداری

تربیت شنیداری

تربیت شنیداری تربیت شنیداری ۱٫توجه به صدا : چنانچه فرد نسبت به صدا بی تفاوت باشد، قادر به تشخیص و درک آن نخواهد بود . ۲.کشف صدا :یک صدا تنها زمانی کشف می شود که فرکانس آن بین ۲۰ -۲۰۰۰۰ بوده بیشتر بخوانید

تقویت ادراك شنیداری

تقویت ادراك شنیداری

تقویت ادراك شنیداری تقویت ادراك شنیداری گوش دادن به اصوات: كودكان را با چشمان بسته وادارید كه به اصوات محیطی خود گوش تیز كنند. صداهای ضبط شده: اصوات را می‌توان روی نوار ضبط كرد و از كودك خواست آنها را تشخیص بیشتر بخوانید

اين اختلالات عبارتند از اختلال در : - جهت يابي صوت - تمايز شنيداري - تشخيص الگوي شنيداري - تشخيص جنبه هاي زماني شنيداري

تقویت حس شنوایی

تقویت حس شنوایی تقویت حس شنوایی از کودک بخواهید صدا یا هجا ی آخر و یا اول کلمه ای را که شما می‌گویید بیان کند. ۲.هجای اول کلمه ای را بگویید و از کودک بخواهید کلمه شما را کامل کند. ۳.جمله بیشتر بخوانید

شنوایی

روند طبیعی رشد شنوایی

روند طبیعی رشد شنوایی شنوایی از تولد تا ۴ماهگی : معمولا در این دوره سنی کودک به دنبال یک صدا عضلات بدنش را سفت کرده و چشمهایش را به طرف بالا میبرد و پلک میزند در این دوره اگر کودک در بیشتر بخوانید

تاثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

تاثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

تاثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان تاثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان تاثیر کم شنوایی در برقراری ارتباط در نوزادی عدم واکنش به اصوات مثل :از جا پریدن، سفت کردن بدن، پلک زدن، تکان دادن انگشتان دست بیشتر بخوانید

تاثیر کم شنوایی بر حیطه های معناشناختی زبان

تاثیر کم شنوایی بر حیطه های معناشناختی زبان

تاثیر کم شنوایی بر حیطه های معناشناختی زبان تاثیر کم شنوایی بر حیطه های معناشناختی زبان کودکان مبتلا به آسیب شنوایی که درحال یادگیری گفتار هستند دامنه ای از روابط معنایی را از سنین کم مانند کودکان طبیعی البته با سرعتی بیشتر بخوانید

تاثیر کم شنوایی بر حیطه‌های واج شناسی

تاثیر کم شنوایی بر حیطه‌های واج شناسی

تاثیر کم شنوایی بر حیطه‌های واج شناسی تاثیر کم شنوایی بر حیطه‌های واج شناسی ✔️استفاده ناقص از سیستم های واج شناسی قانونمند در این کودکان دیده میشود. ✔️ حذف همخوان های اول و آخر کلمه در این کودکان رایج است. ✔️اضافه بیشتر بخوانید

چگونه در يك كودك، بفهميم كه با سمعك صداها را مى شنود

چگونه در يك كودك، بفهميم كه با سمعك صداها را مى شنود

چگونه در يك كودك، بفهميم كه با سمعك صداها را مى شنود چگونه در يك كودكى چند ماهه ، بفهميم كه با سمعك صداها را مى شنود؟ اينكه تعيين كنيم يك كودك چند ماهه با سمعك قادر به شنيدن انواع واكه بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

علایم رفتاری کودکان مبتلا به بد شنوایی

علایم رفتاری کودکان مبتلا به بد شنوایی علایم رفتاری کودکان مبتلا به بد شنوایی _با صدای بلند صحبت می کندصدای برنامه مورد علاقه شان را زیاد می کند. _از صداهای بلند می ترسند و یا خوشش نمی آید. _در محیط های بیشتر بخوانید