تمییز شنیداری

تمییز شنیداری تمییز شنیداری نکات کلی: بازی های تمییز شنیداری با افزایش آگاهی کودک از تفاوت های ظریف بیان صداها،مهارت های شنیداری را در او تقویت می کند.کودکان از طریق بازی های مذکور تفاوت یک صدا از صدای دیگررا در میابند.بازی بیشتر بخوانید

آشنایی با سمعک

آشنایی با سمعک آشنایی با سمعک اکثر والدین و مربیان کودکان دارای آسیب های شنوایی اطلاعات کمی در مورد سمعک و وسایل کمک شنیداری دارند.درصورتی که دانستن اهمیت تحریک صوتی و تقویت صدا در کودکان دارای آسیب شنوایی حیاتی است.نوزاد شنوا بیشتر بخوانید

آشنایی با شنوایی سنجی

آشنایی با شنوایی سنجی آشنایی با شنوایی سنجی شنوایی شاید مهمترین حسی باشد به نحوی که بدون بهره‌مندی از آن توانایی انسان در ایجاد ارتباط با پیرامون خود بطور محسوسی کاهش می‌یابد. این توانایی بالا در ایجاد و ارتباط ، انسان بیشتر بخوانید

تأثیر کم شنوایی برگفتار

تأثیر کم شنوایی برگفتار تأثیر کم شنوایی برگفتار انواع کم شنوایی: افت شنوایی خفیف (۲۵-۱۶ دسی بل) دراین بچه ها واکه هابه وضوح شنیده می شودممکن است همخوان های بی صدا شنیده شوند ودارای اختلالات عملکرد یادگیری شنیداری خفیف درزبان هستند. بیشتر بخوانید

آسیب شنوایی

آسیب شنوایی آسیب شنوایی مقدمه افراد می توانند صداهایی با شدت۲۰ تا ۲۰ هزار هرتز را بشنوند. گرچه فرکانس های گفتاری در طیف باریکی از ۲۵۰ تا ۸۰۰۰ هرتز قرار دارند. گفتار محاوره ای طبیعی در فاصله ۱ متر ، در بیشتر بخوانید

کاندیداتوری کاشت حلزون

کاندیداتوری کاشت حلزون کاندیداتوری کاشت حلزون باتوجه به این که رشته های گفتاردرمانی و شنوایی شناسی ارتباط نزدیکی به هم دارند بهتر است راجع به کاشت حلزون هم آشنایی داشته باشیم. امروزه، با افزایش کارایی و اثربخشی پروتزهای کاشت حلزون، تا بیشتر بخوانید