اختلا زبانی (تاخیردر گفتار وزبان )

اختلا زبانی (تاخیردر گفتار وزبان ) اختلا زبانی (تاخیردر گفتار وزبان ) اختلال زبانی اصطلاحی است که برای توصیف هرگونه اشکال در درک و بیان گفتار زبان به کار می رود . کسانی که دارای اختلال زبانی هستند ، به سه بیشتر بخوانید

اهداف درمان در لکنت

اهداف درمان در لکنت اهداف درمان در لکنت اهداف درمانی با توجه به اعتقاد درمانگر و سطح developmental فرد انتخاب میشود. خانواده و خود فرد در انتخاب اهداف درمانی مهم هستند.زمانی که ما راجع به اهداف درمانی با مراجع صحبت میکنیم بیشتر بخوانید

کودکان مدرسه رو

کودکان مدرسه رو کودکان مدرسه رو پیش از درمان این کودکان باید چند مورد مد نظر قرار گیرد: ۱٫ آغاز درمان ۲٫ تعداد تکرار وطول مدت جلسات ۳٫ والدین،مربیان و انجام تکالیف گفتاری ۴٫ ابزارهای لازم برای درمان ۱٫آغاز درمان برای بیشتر بخوانید

تئوری های لکنت

تئوری های لکنت تئوری های لکنت یک سری از تئوری های لکنت براساس عوامل ایجاد کننده است و یک سری دیگر براساس عوامل رشدی و محیطی. تئوری ها بر اساس عوامل ایجادکننده: لکنت یک اختلال سازمان دهی مغز است. لکنت یک بیشتر بخوانید

اختلالات تولید صدای گفتاری و فرایند های واجی

اختلالات تولید صدای گفتاری و فرایند های واجی اختلالات تولید صدای گفتاری و فرایند های واجی اختلالات صداهای گفتاری دارای چه ماهیتی می باشند ؟ اکثر کودکان زمانی که می خواهند کلمات جدیدی بیان کنند دچار خطاهایی می شوند. اختلال صدای بیشتر بخوانید

لکنت خود را با ssmpکنترل کنید!

لکنت خود را با ssmpکنترل کنید! لکنت خود را با ssmpکنترل کنید! SSMP برنامه ی مدیریتی موفق برای افراد لکنتی است که برای جوانان و بزرگسالان دارای لکنت ثانویه طراحی شده است.برنامه ی SSMP درمدارس، دانشگاه ها،کلینیک های گفتاردرمانی و شنوایی بیشتر بخوانید

درمان لکنت به روشdell

درمان لکنت به روشdell درمان لکنت به روشdell مراحل درمان لکنت به روشdell عبارت است از : ۱- نشان دادن پذیرش لکنت ——–> با لکنت کردن ارادی توسط درمانگر ۲- آمادگی کودک برای مواجه شدن با لکنتش ۱- درمانگر مقداری لکنت بیشتر بخوانید

ناتوانی های یادگیری با منشأزبانی یا نارساخوانی (dyslexia)

ناتوانی های یادگیری با منشأزبانی یا نارساخوانی (dyslexia) ناتوانی های یادگیری با منشأزبانی یا نارساخوانی (dyslexia) : ناتوانی یادگیری وابسته به زبان، اختلالی است که در آن فرد مبتلا نمی تواند متناسب با سن و پایه تحصیلی خود خواندن، نوشتن و بیشتر بخوانید

لکنت طبیعی در کودکان

لکنت طبیعی در کودکان لکنت طبیعی در کودکان ناروانی طبیعی در کودکان زیرشش سال بیشتر به علت نارسایی و ناکامل بودن رشد سیستم عصبی و عضلانی مهارت های گفتاری مورد نیاز آنان اتفاق می افتد اما در بسیاری از مواقع با بیشتر بخوانید

لکنت

لکنت چیست؟ لکنت لکنت زمانی پدیدمی آیدکه در جریان طبیعی گفتار،وقفه ای ناگهانی و غیرطبیعی به واسطه ی تکرار صداها، هجاها،کلمات و حتی عبارات،کشیده گویی صداها و هجاها وکلمات ونیزبه میان اندازی صداهاوهجاهاوکلمات دیگر و قفل شدن دهان ،ایجاد شده و بیشتر بخوانید