تصحیح تولید صدای(ر)

تصحیح تولید صدای(ر) تصحیح تولید صدای(ر) در اولین قدم برای بهبود تلفظ این صدا لطفا این چند تمرین را انجام دهید مرحله الف) جایگاه تولید صدای ر -تمرین جارو کردن سقف دهان : زبان خود را از پشت دندانهای جلویی بالا بیشتر بخوانید

اختلالات تولید صدای گفتاری و فرایند های واجی

اختلالات تولید صدای گفتاری و فرایند های واجی اختلالات تولید صدای گفتاری و فرایند های واجی اختلالات صداهای گفتاری دارای چه ماهیتی می باشند ؟ اکثر کودکان زمانی که می خواهند کلمات جدیدی بیان کنند دچار خطاهایی می شوند. اختلال صدای بیشتر بخوانید

دیزآرتری. نارسایی عضوی

دیزآرتری. نارسایی عضوی دیزآرتری. نارسایی عضوی دیز آرتری “نارساگویی عضوی” چیست؟ دیز آرتری یک اختلال حرکتی گفتار است. عضلات دهان، صورت، و سیستم تنفسی ممکن است ضعیف شوند، به آرامی حرکت کنند، و یا پس از سکته مغزی و یا آسیب بیشتر بخوانید

آپراکسی

آپراکسی

آپراکسی آپراکسی دریک تعریف کلی عبارتست ازاشکال درانجام حرکات ارادی این اشکال به علت ضعف عضلات نیست .آپراکسی گفتار(دیس پراکسی کلامی )عبارتست ازاشکال درانجام ارادی حرکات تولیدی که ناشی ازضعف عضلانی نباشد .در آپراکسی فرد میداند که چه میخواهد بگوید ولی بیشتر بخوانید

اختلالات صدای گفتار: تولید و فرایند های واجی

اختلالات صدای گفتار: تولید و فرایند های واجی اختلالات صدای گفتار: تولید و فرایند های واجی اختلالات صداهای گفتاری چه هستند؟ اکثر کودکان زمانی که می خواهند کلمات جدیدی بیان کنند دچار خطاهایی می شوند. اختلال صدای گفتار زمانی رخ می بیشتر بخوانید

اوتیسم و راه رفتن روی پنجه پا

اوتیسم و راه رفتن روی پنجه پا اوتیسم و راه رفتن روی پنجه پا راه رفتن روی پنجه پا: عبارت است از برداشتن قدم های کوتاه روی نوک پنجه پا به طریقی که پاشنه پا که با زمین تماس نداشته باشد بیشتر بخوانید

موسیقی درمانی و گفتاردرمانی در کودکان اوتیستیک

موسیقی درمانی و گفتاردرمانی در کودکان اوتیستیک موسیقی درمانی و گفتاردرمانی در کودکان اوتیستیک موسیقی درمانی تنها کاربرد موسیقی برای تقویت و تعالی زندگی شخصی از طریق ایجاد تغییر در رفتارهای انسان است. استفاده از موسیقی به عنوان یک ابزار درمانی بیشتر بخوانید

افتراق کودکان مبتلا به اسپرگر از اوتیسم

افتراق کودکان مبتلا به اسپرگر از اوتیسم افتراق کودکان مبتلا به اسپرگر از اوتیسم •به نظر می رسد که سن شروع سندرم آسپرگر دیرتر از اوتیسم است یا دست کم دیر تر تشخیص داده می شوند. • کودک مبتلا به اسپرگر بیشتر بخوانید

عوامل نوروآناتومیک ،بیوشیمیایی اجتماعی و روانی اختلال اوتیسم

عوامل نوروآناتومیک ،بیوشیمیایی اجتماعی و روانی اختلال اوتیسم عوامل نوروآناتومیک ،بیوشیمیایی اجتماعی و روانی اختلال اوتیسم عوامل نوروآناتومیک: اساس نوروآناتومیک اوتیسم نامعلوم باقی مانده ، معهذا ،شواهد اخیر حاکی است که ماده خاکستری وماده سفید نیمکره های مخ انها ، اما بیشتر بخوانید

برای درمان اتیسم چه می توان کرد؟

برای درمان اتیسم چه می توان کرد؟ برای درمان اتیسم چه می توان کرد؟ مطالعات جزئیات مدارک موجود در پس تجویز دارو ، درمانهای رفتاری برای اختلالات طیف اوتیسم ۴ آوریل ۲۰۱۱ — برای کودکان مبتلا به اوتیسم ، امیدهائی را بیشتر بخوانید