گفتار درمانی

اتیسم و اضطراب

اتیسم چیست و رابطه ان با اضطراب چگونه است؟؟؟ اتیسم و اضطراب ✔اضطراب یک بخش طبیعی از رشد کودک است. اما کودکان و نوجوان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم می توانند اضطراب را خیلی شدیدتر و حتی بیشتر از سایر کودکان بیشتر بخوانید