افزایش تمرکز در کودکان

افزایش تمرکز در کودکان

راهکارهایی برای افزایش تمرکز در کودکان افزایش تمرکز در کودکان ۱- اولين نکته اي که بايد به آن توجه کنيد اين است که هرگز به کودک اين برچسب را نزنيد که «تو عمدا توجه نمي کني» يا «عمدا حرف هاي ما بیشتر بخوانید