درمان اپراکسی

درمان آپراکسی

درمان آپراکسی درمان آپراکسی بیماری که قادر به صداسازی نیست، اغلب مبتلا به آپراکسی دهان و اندام است. نیمه بدنش نیز مبتلا به فلجی یا ضعف شده باشد. درمان ۱-بهتر است بجای استفاده از فعالیت های غیر کلامی، از گفتار استفاده بیشتر بخوانید