درمان اپراکسی

درمان آپراکسی

درمان آپراکسی درمان آپراکسی بیماری که قادر به صداسازی نیست، اغلب مبتلا به آپراکسی دهان و اندام است. نیمه بدنش نیز مبتلا به فلجی یا ضعف شده باشد. درمان ۱-بهتر است بجای استفاده از فعالیت های غیر کلامی، از گفتار استفاده بیشتر بخوانید

اپراکسی گفتار

آپراکسی گفتار (Apraxia of Speech)

آپراکسی گفتار (Apraxia of Speech) اپراکسی گفتار نوعی اختلال دربرنامه ریزی ارادی گفتار است به گونه ای که شخص توان صحیح و محکم صحبت کردن را ندارد. این اختلال ناشی از ضعف یا ناتوانی ماهیچه های گفتاری نیست . آپراکسی ناتوانی بیشتر بخوانید

درمان آپراکسی گفتار

درمان آپراکسی گفتار درمان آپراکسی گفتار درمان آپراکسی گفتار دوران کودکی: فشرده و انفرادی نقش فعال خانواده در صورت شدید بودن نقص، استفاده از ابزار و وسایل دیگر: – زبان اشاره – دفترچه تصویردار – زبان نوشتاری – ابزارهای ارتباط الکترونیکی بیشتر بخوانید