برتری طرفی اعضای بدن

برتری طرفی اعضای بدن

روش های درک برتری طرفی اعضای بدن برتری طرفی اعضای بدن روش پی بردن به پای برتر : يك توپ پلاستيكي در فاصله دو يا سه متري كودك قرار دهيد و از او بخواهيد تا بدود و توپ را شوت كند. بیشتر بخوانید