آبریزش از دهان(drooling)

آبریزش از دهان(drooling)

آبریزش از دهان(drooling) آبریزش از دهان(drooling) کودک در تمام طول روز ، هنگام صرف غذا و یا به دنبال آن و یا در زمان انجام حرکات ظریف ، آبریزش از دهان دارد. علت : حس ضعیف در صورت تون پایین عضلات بیشتر بخوانید