تأخیر کلامی در کودکان

تأخیر کلامی در کودکان

نشانه‌های وجود مشکل احتمالی و تأخیر کلامی در کودکان تأخیر کلامی در کودکان اگر شما در مورد گفتار و تکلم کودک خود نگران هستید، در اینجا به چند نکته اشاره شده که با توجه به آن‌ها می‌توانید در خصوص مشکل تأخیر بیشتر بخوانید

لکنت و درباره ی آن

تأخير زبان(۱۸ماهگی تا ۳سالگی)

نشانه های تأخير زبان(۱۸ماهگی تا ۳سالگی): تأخير زبان(۱۸ماهگی تا ۳سالگی): برخی عوامل نشان دهنده نياز به درمان در کودکان دارای تأخير زبان(۱۸ماهگی تا ۳سالگی): -تعداد واژگان بيانى با توجه به سن کم است. -از لحاظ درک زبان ۶ماه از همسالان عقب بیشتر بخوانید