تشخیص اختلالات طیف اتیسم

تشخیص اختلالات طیف اتیسم (ASD) در بزرگسالی

 تشخیص اختلالات طیف اتیسم (ASD) در بزرگسالی تشخیص ASD در بزرگسالان بسیار مشکل است. معمولا سه مورد زیر در آنها مورد بررسی قرار می گیرد: * ارتباطات اجتماعی * هوش اجتماعی *تفکر و استدلال – این افراد بطور کلی دارای مشخصه بیشتر بخوانید

روش های درمانی اتیسم

روش های درمانی اتیسم

روش های درمانی اتیسم روش های درمانی اتیسم برخی روشهای آموزشی اتیسم 📚 برنامه آموزشی ABA ABA یا تحلیل رفتار کاربردی، اقتباس شده از دیدگاهها، اصول و برنامه های تغییر رفتار اسکینر و لواس می باشد. تئوری های رفتارگرایی در طی بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان مبتلا به اتیسم

آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان مبتلا به اتیسم   ‍ آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اتیسم یکی از عمده ترین مشکلات کودکان مبتلا به اتیسم ضعف در مهارت های اجتماعی است. در حالی که اکثر کودکان به دنبال بیشتر بخوانید

از کجا بدانیم کودک‌مان اوتیسم دارد

از کجا بدانیم کودک‌مان اوتیسم دارد

از کجا بدانیم کودک‌مان اوتیسم دارد از کجا بدانیم کودک‌مان اوتیسم دارد 👇👇👇👇👇🔹👇👇👇👇👇👇 برای بررسی دقیق‌تر درباره تشخیص اختلال اوتیسم حتما باید به متخصص مراجعه کنید اما اگر حداقل نیمی از علائمی که در ادامه خواهیم گفت را در فرزند خود بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

علائم اختلال حسیِ شنوایی “تندکار” در کودکان دارای اتیسم

علائم اختلال حسیِ شنوایی “تندکار” در کودکان دارای اتیسم علائم اختلال حسیِ شنوایی “تندکار” در کودکان دارای اتیسم ❇️ گرفتن گوشها توسط دست در محیط های پر سروصدا ❇️ از ابزار و منابع ایجاد صدا اجتناب می کند مانند اجتناب از بیشتر بخوانید