علل آبریزش دهان

علل آبریزش دهان

معمولا علل آبریزش شامل این موارد است : علل آبریزش دهان کنترل حرکتی دهانی ضعیف،کاهش تواتر بلع غیر ارادی و کاهش آگاهی حسی لازم برای بلع.می تواند از دلایل این موضوع باشد تکنیک هایی که جهت تسهیل سازی به کار برده بیشتر بخوانید

درمان هایپوتونی دهانی صورتی

درمان هایپوتونی دهانی صورتی

درمان هایپوتونی دهانی صورتی درمان هایپوتونی دهانی صورتی درمان تسهیل دهانی صورتی آبریزش اغلب به عنوان نتیجه ای از کنترل حرکتی دهانی ضعیف، کاهش تواتر بلع غیر ارادی وکاهش آگاهی حسی لازم برای بلع رخ میدهد . تکنیک هایی که جهت بیشتر بخوانید