لوله تراکئوستومی

لوله تراکئوستومی

انتخاب سایز لوله در بخش مراقبت های ویژه لوله تراکئوستومی 🔶انتخاب سایز لوله تراکئوستومی بستگی به وضعیت بالینی شیرخوار و سایز راه های هوایی وی دارد. این لوله باید به اندازه‌ای کوچک باشد تا مانع تولید صدا و صحبت کردن کودک بیشتر بخوانید

آبریزش از دهان(drooling)

آبریزش از دهان(drooling)

آبریزش از دهان(drooling) آبریزش از دهان(drooling) کودک در تمام طول روز ، هنگام صرف غذا و یا به دنبال آن و یا در زمان انجام حرکات ظریف ، آبریزش از دهان دارد. علت : حس ضعیف در صورت تون پایین عضلات بیشتر بخوانید

اختلال بلع

اختلال بلع روانی چیست؟

🔮اختلال بلع روانی چیست؟ اختلال بلع بدون هیچ علت ارگانیک و آناتومیک میباشد که به صورت حاد یا مزمن ظاهر میشود.این اختلال تا حدودی ناشناخته و نادر میباشد با این حال بسیار آسیب زا و موجب کاهش کیفیت زندگی فرد می بیشتر بخوانید

تغذیه کودکان دارای ناهنجاری مادرزادی

تغذیه کودکان دارای ناهنجاری مادرزادی

تغذیه کودکان دارای ناهنجاری مادرزادی تغذیه کودکان دارای ناهنجاری مادرزادی تغذیه کودکان دارای ناهنجاری مادرزادی، لطفا برای دانلود کلیک کنید