اختلال بیش فعالی

اختلال بیش فعالی

کمبود توجه و تمرکز کودکان اختلال بیش فعالی این اختلال دارای سه علامت عمده است که شامل پرفعالیتی (‌پرتحرکی ) کمبود توجه و تمرکز,بروز اعمال تکانه ای (‌اعمال ناگهانی و غیر قابل پیش بینی می باشد این اختلال دارای سه نوع بیشتر بخوانید

نحوه برخورد با کودک بیش فعال

نحوه برخورد با کودک بیش فعال

چگونه با کودکان بيش فعال برخورد کنيم؟ نحوه برخورد با کودک بیش فعال خيلي از والديني که کودکشان دچار بيش فعالي هستند نمي دانند بايد با او چگونه برخورد کنند،راهکارهاي پيشنهادي زیرمي تواند کمکي در نوع برخورد والدين با کودک بيش بیشتر بخوانید

بیش فعالی

بیش فعالی

🔮ویتامین ها و مکمل ها برای بیش فعالی بیش فعالی 👌آیا تاکنون به این فکر کرده اید که از روش های درمانی جایگزین، مانند استفاده از ویتامین ها و مکمل ها برای بهبود علائم بیش فعالی استفاده کرد؟ قبل از استفاده بیشتر بخوانید

بیش فعالی در بزرگسالان

بيش فعالي در بزرگسالان

بيش فعالي در بزرگسالان بیش فعالی در بزرگسالان علائم و روش درمان فرد بيش فعال آن قدر حواس پرت و بي قرار است که در انجام کارهاي ضروري، وظايف منزل و محل کار خود به مشکل مي خورد. در واقع اينها بیشتر بخوانید

درمان بیش فعالی

درمان بیش فعالی درمان بیش فعالی متخصصان بر این باورند که خانواده باید یاد بگیرد از روش های رفتاری استفاده کند و مستقیما در کمک کردن به کودک برای کاهش یا حذف مشکلات رفتاری درگیر شود. هدف رفتار درمانی شناختی، کمک بیشتر بخوانید