دیسپراکسی

دیسپراکسی

دیسپراکسی دیسپراکسی دیسپراکسی اصطلاحی است عمومی که به محدوده ای از مشکلات که بر آغازگری، سازماندهی و انجام حرکت تأثیر می گذارد، اطلاق می شود. این مشکل در صورتی رخ می دهد که مغز در پردازش اطلاعات و پیام های رسیده بیشتر بخوانید