دعوای کودکان

دعوای کودکان

نحوه دخالت در دعوای کودکان دعوای کودکان در اینجا چند نکته برای حل و فصل درگیری های بین کودکان، هنگامی که دعوا آنقدر بالا می‌گیرد که شما دیگر نمی‌توانید دخالت نکنید، آورده شده است: 👈جداسازی: بچه هایتان را از صحنه بیرون بیشتر بخوانید