درمان آفازی گفتار درمانی یاس

درمان آفازی گفتار درمانی یاس

آفازی چیست؟ آیا درمانی وجود دارد؟ درمان آفازی گفتار درمانی یاس آفازی اختلالی است که در اثر صدمه به بخش هایی از مغز که با زبان (language) در ارتباط هستند به وجود می آید. زبان پریشی منجر به مشکلاتی در صحبت بیشتر بخوانید

افازی

برای ارتباط بهتر با فرد دارای آفازی چه کارهایی باید انجام دهم؟

برای ارتباط بهتر با فرد دارای آفازی چه کارهایی باید انجام دهم؟ افازی 👈قبل از اینکه با او صحبت کنید ، او را متوجه خودتان کنید.( توجه او را جلب کنید) 👈تماس چشمی تان را حفظ کنید و به حرکات بدن بیشتر بخوانید