ترس کودک

نحوه مدیریت ترسهای کودک اتیسم

نحوه مدیریت ترسهای کودک اتیسم ترس کودک می‌دانیم که افراد دارای اتیسم به علت متفاوت بودن حواسشان دنیای خارج را به شکل متفاوتی حس می کنند . متفاوت می بینند ، متفاوت می‌شنوند ، متفاوت استشمام می‌کنند و. … و همین بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

ترسهاي كودك چیست؟

آيا كودكي را مي شناسيد كه تا به حال عصباني نشده باشد؟ ترسهاي كودك چیست؟   بگذاريد كودك آنچه را اتفاق افتاده برايتان توضيح دهد، حرفش را قطع نكنيد. در مقابل او هم مي آموزد كه همين كار را بكند. بسياري بیشتر بخوانید