لکنت زبان در کودکان

لکنت زبان در کودکان

لکنت زبان در کودکان   لکنت زبان در کودکان شروع لکنت زبان معمولاً بین دو تا چهار سالگی است و به ندرت پس از هفت سالگی آغاز می‌شود. شیوع آن در پسرها لااقل در سنین جوانی سه برابر دخترهاست. 👌هر قدر طبع بیشتر بخوانید

عوامل مختلفی تشدید کننده لکنت هستند ، از جمله ی این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد

چگونه به کودک کمک کنم و شدت لکنت را تحت کنترل داشته باشم ؟

چگونه به کودک کمک کنم و شدت لکنت را تحت کنترل داشته باشم ؟ چگونه به کودک کمک کنم و شدت لکنت را تحت کنترل داشته باشم ؟ عوامل مختلفی تشدید کننده لکنت هستند ، از جمله ی این عوامل می بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

ارتباط بهتر والدین با فرزند دارای لکنت

ارتباط بهتر والدین با فرزند دارای لکنت ارتباط بهتر والدین با فرزند دارای لکنت 💠کلامی بدون شتاب زدگی و همراه با مکث فراون داشته باشید. پس از اتمام کلام فررندتان چند ثانیه صبر کنید و سپس شروع به صحبت کنید. ⚠️ بیشتر بخوانید