راههاى نامناسب تشويق

راههاى نامناسب تشويق

‍ راههاى نامناسب تشويق راههاى نامناسب تشويق تشويق كودكان يكى از راههاى تقويت مثبت افزايش رفتار در كودكان است اما استفاده از تشويق نادرست نه تنها مارا به نتيجه دلخواه نمى رساند بلكه همان انگيزه درونى اوليه كودك براى انجام كار بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

خود ارضای دوران کودکی

خود ارضای دوران کودکی خود ارضای دوران کودکی 👈اولا ارضاء جنسی نیست. 👈دوما با رفتار بزرگ سال فرق می کند. 👈سوما به منظور کشف دست می زند.   چه برخوردی کنیم؟ ⁉️ ۱⃣ تغافل کردن. ابتدا باید رفتار کودک را نادیده بیشتر بخوانید