تقویت مفهوم اعداد تا 10

تقویت مفهوم اعداد تا ۱۰

بازی های ریاضی برای تقویت مفهوم اعداد تا ۱۰″ تقویت مفهوم اعداد تا ۱۰ این بازی ها را میتوان به صورت گروهی و حتی تکی هم انجام داد بازی های زیر تمرین هایی است که برای شناخت،نام بردن و نشان دادن بیشتر بخوانید

درمان اختلالات ریاضی

درمان اختلالات ریاضی درمان اختلالات ریاضی نویسنده: مصطفی تبریزی اختلال در ریاضیات اساساً عبارت است از ناتوانی در انجام مهارتهای مربوط به حساب با توجه به ظرفیت هوشی و سطح آموزشی که از کسی انتظار می رود. مهارتهای مربوط به حساب بیشتر بخوانید