زبان پریشی اکتسابی دوران کودکی

زبان پریشی اکتسابی دوران کودکی

زبان پریشی کودکی چیست؟ زبان پریشی اکتسابی دوران کودکی سکته مغزی پس از از یک بیماری کاملا خفیف و یا به دنبال تشنج طولانی بروز میکند. علت شناسی: سکته مغزی اغلب بر اثر انسداد عروق مغزی، خون ریزی، در اثر ضربه، بیشتر بخوانید

انواع آفازی ( زبان پریشی)

انواع آفازی ( زبان پریشی)

درمان انواع آفازی ( زبان پریشی): انواع آفازی ( زبان پریشی) 👈 آفازی بروکا : این نوع آفازی در اثر ضایعه در منطقه بروکا مغز و یا نواحی مجاور آن بوجود می آید: ۱ – حرف زدن به آهستگی صورت گرفته بیشتر بخوانید