تأثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

تأثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

آسیب شنوایی و تأثیر آن بر رشد گفتار و زبان: تأثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان ➖آسیب شنوایی، نابهنجاري یا کاهش میزان حساسیت شنوایی است که تأثیرات نامطلوبی بر ارتباط میگذارد. این اختلال، مهمترین علت تأخیر زبان در کودکان بیشتر بخوانید

کاشت حلزون

کاشت حلزون

کاندیداهای مناسب کاشت حلزون: کاشت حلزون ۱-دارای حداقل سن ۸ تا ۱۲ ماه ۲-داشتن کم شنوایی عمیق در هر دو گوش ۳-دریافت صدای خیلی کم از طریق وسیله کمک شنیداری یا عدم سود بردن از آن ۴-نداشتن سایر شرایط فیزیکی که بیشتر بخوانید

چگونه در يك كودك، بفهميم كه با سمعك صداها را مى شنود

چگونه در يك كودك، بفهميم كه با سمعك صداها را مى شنود

چگونه در يك كودك، بفهميم كه با سمعك صداها را مى شنود چگونه در يك كودكى چند ماهه ، بفهميم كه با سمعك صداها را مى شنود؟ اينكه تعيين كنيم يك كودك چند ماهه با سمعك قادر به شنيدن انواع واكه بیشتر بخوانید

سمعک

چک کردن کارایی سمعک کودکان

چک کردن کارایی سمعک کودکان چک کردن کارایی سمعک کودکان ✳️تست شش صدایی لینگ ابزاری قوی است برای والدین و متخصصان است که به ما نشان می دهد شنوایی کودک همانی است که باید باشد یا خیر و کودک با سمعک بیشتر بخوانید

باتری سمعک

باتری سمعک باتری سمعک صدمات باتری : باطری را در دمای اتاق نگه دارید ·.باطری را خارج از بسته بندی در جیب یا در کیف دستی حمل نکنید. اگر باطری سهوا در مجاورت اجسام فلزی از قبیل سکه کلید یا سایر بیشتر بخوانید