اختلال پردازش شنيداري

اختلال پردازش شنيداري

انجمن شنوايي و گفتار آمريكا ، ( ۱۹۹۶ ) اختلال پردازش شنيداري مركزي را به سادگي با فهرست كردن تمامي اختلالات همراه آن تعريف نموده است: اختلال پردازش شنيداري 🍀 اين اختلالات عبارتند از اختلال در : – جهت يابي صوت بیشتر بخوانید