گفتار درمانی

گفتار درمانی و رفع مشکلات کام و لب

گفتار درمانی و رفع مشکلات کام و لب   کودکانی که مبتلا به شکاف کام می باشند مشکلاتی در صحبت کردن خواهند داشت زیرا هوا می تواند در هنگام صحبت کردن از راه بینی فرار کنید. کام نرم عضلاتی دارند که بیشتر بخوانید

تاثیر شکاف دهان و یا کام بر دندان ها

تاثیر شکاف دهان و یا کام بر دندان ها تاثیر شکاف دهان و یا کام بر دندان ها شکاف کام و یا لب در جلوی دهان، یا همان عارضه لب شکری می تواند موجب مشکلات دندانی مختلفی شود. این مشکلات می بیشتر بخوانید

شکاف کام ولب و مشکلات شنوایی

شکاف کام ولب و مشکلات شنوایی شکاف کام ولب و مشکلات شنوایی ماهیت شکاف شکاف ، فضا یا فاصله ای غیر طبیعی در لب فوقانی ، قوس دندانی ، یا کام است. اصطلاح عامیانه برای این وضعیت ، لب شکری است بیشتر بخوانید