گفتار درمانی

مهارتهای پیش نیاز نوشتن در کودکان

مهارتهای پیش نیاز نوشتن در کودکان چیست؟ وباید چکار کرد؟ مهارتهای پیش نیاز نوشتن در کودکان  : 🌼۱- رشد عضلات ظریف دست 🌼۲- هماهنگی چشم و دست 🌼۳- توانایی نگه داشتن ابزارهای نوشتن به صورت صحیح و یا با وسایل کمکی بیشتر بخوانید

اختلال پردازش شنوايي در اختلال نوشتن (نارسانويسي)

اختلال پردازش شنوايي در اختلال نوشتن (نارسانويسي) اختلال پردازش شنوايي در اختلال نوشتن (نارسانويسي) از اصطلاح نارسانويس (ناتواني زبان نوشتاري) براي افرادي كه عليرغم هوش طبيعي بسيار بد مي¬نويسند استفاده مي¬شود. آنها اغلب وارونه¬نويسي مي¬كنند يا بسيار بدخط مي¬نويسند. نوشته¬هايشان از بیشتر بخوانید