بيماري هانتيگتون

بيماري هانتيگتون

بيماري هانتيگتون چیست و علت آن چه می تواند باشد؟ بيماري هانتيگتون ✨ يك بيماري ارثي دژنراتيو (زوال دهنده) وابسته به ژن غالب است و نخستين نشانه ي اين بيماري عصبي اين است كه در ميان سالي پديدار ميشود. ✨ شروع بیشتر بخوانید