کشف داروی MS

کشف داروی MS کشف داروی MS محققان دانشگاه پریستول (انگلیس) اعلام کردند که بالاخره پس از سالها آزمون و خطا راهی برای متوقف کردن بیماری‌های خود ایمنی از جمله MS یافته اند. در بیماری‌های خود ایمنی سلول های ایمنی بدن دچار بیشتر بخوانید