لکنت و درباره ی آن

لکنت و درباره ی آن

لکنت چیست؟ چه اندازه در مورد لکنت می دانیم؟ لکنت و درباره ی آن کودک خود را با مشکل لکنت بپذيريد و اجازه دهيد او نيز اين مساله را احساس کند. 👈سعي کنيد ريشه اضطراب و فشار رواني وي را شناسايي بیشتر بخوانید

کودک لکنتی

دانش آموزان دارای لکنت چه احساساتی دارند؟

دانش آموزان دارای لکنت چه احساساتی دارند؟ کودک لکنتی بعضی دانش آموزان نسبت به مشکل گفتاری خود احساس بدی ندارند اما دانش‌آموزانی نیز هستند که نسبت به خود و مشکل گفتاری خود احساسات منفی (نگرانی، خجالت، احساس ناکامی و ناامیدی و…) بیشتر بخوانید